Zgodnie z polskim prawem każdy podmiot przetwarzający dane osobowe musi spełnić wymagania Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz aktów wykonawczych do ustawy, w tym Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. Przywołane przepisy prawa nie są jednak jednoznaczne, wskazują kierunek, ale nie zawsze konkretne rozwiązania.

Celem ustawodawcy było stworzenie na tyle elastycznych ram prawnych, aby każda organizacja mogła dostosować ogólne założenia i wymagania do własnej specyfiki. W związku z tym właściwa implementacja zapisów wymaga znacznej wiedzy i doświadczenia w obszarze ochrony danych osobowych. Powyższe przepisy nakładają na administratorów wiele obowiązków, w tym zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia przetwarzanych danych oraz opracowanie stosownej dokumentacji. Nieprzestrzeganie regulacji może skutkować sankcjami w postaci kar pieniężnych lub ograniczenia, a nawet pozbawienia wolności. Stąd zapewnienie zgodności z wymogami prawa, zarówno w zakresie wdrożonej dokumentacji, jak i stosowanych zabezpieczeń, leży w interesie każdej organizacji.

Pobierz demo już dzisiaj

Demo oprogramowania

Więcej informacji można uzyskać pod telefonem 61 646 81 40

Poznaj pozostałe moduły.

Image ALT

Moduł ryzyko

Oferujemy unikalne sprawdzone rozwiązania w oparciu o ponad 250 projektów w zakresie ryzyka.

Image ALT

Moduł ankiety

Bez optymalnie działającej technologii, trudno wyobrazić sobie dzisiejsze zarządzanie organizacją.

Image ALT

Moduł Zdarzenia

Unikalna metodologia oraz własne narzędzia  wspomagające monitorowanie organizacji.

Image ALT

Moduł Raporty

System sprawnego komunikowania i dynamicznego informowania o zmianach i zagrożeniach w organizacji.