Dzięki naszej usłudze wspieramy organizacje w przyjęciu optymalnego podejścia do efektywnego i skutecznego zapobiegania wystąpieniu strat w wyniku nadużyć oraz nieetycznych zachowań.Podczas czynności doradczych i analitycznych wykorzystujemy zaawansowane techniki pozyskiwania danych i sposoby ich analizy.

Doradzamy w zakresie wdrożenia mechanizmów ciągłego monitorowania i audytu danych w organizacji, które będą zaprojektowane w celu  wykrywania nieprawidłowych transakcji.Prawidłowo zaprojektowany plan zarządzania ryzykiem nadużyć i optymalnie wdrożony w organizacji, stanowi kluczowy czynnik zapobiegania potencjalnym nadużyciom.

Zakres usługi

W warunkach gospodarczych świadomość związana z występowaniem nadużyć w przedsiębiorstwach jest niewystarczająca. Coraz więcej podmiotów gospodarczych poszukuje odpowiedzi na pytania jak uniknąć sytuacji ryzykownych, jak chronić instytucję przed nadużyciami, jak sobie radzić w sytuacji wystąpienia nadużycia?

Problem nadużyć może wystąpić w niemal u każdego, dlatego też bardzo ważne staje się wdrożenie skutecznego zarządzania ryzykiem nadużyć.

Oferujemy szeroki zakres usług związanych z zarządzaniem ryzykiem korupcji i nadużyć, od szkoleń po doradztwo, audyty i ekspertyzy. Pracujemy zawsze w oparciu o najlepsze uznane praktyki: BS 10500, SPZK (System przeciwdziałania zagrożeniom Korupcyjnym, SOX, COSO II, ISO 31000.

Nasi specjaliści w zakresie ryzyk nadużyć działają w obszarze zarówno organizacyjnym jak i technologicznym (IT).

  • identyfikacja ryzyk nadużyć występujących w organizacji,

  • przygotowanie dokumentacji istniejących mechanizmów kontrolnych oraz ocenę ich adekwatności w stosunku do zidentyfikowanych ryzyk,

  • doradztwo w projektowaniu mechanizmów kontrolnych, polityk i procedur oraz asysta w ich wdrażaniu,

  • opracowanie strategii zapobiegania nadużyciom:– identyfikacja ryzyk wystąpienia nieprawidłowości i przestępstw gospodarczych,– identyfikacja słabych punktów środowiska etycznego i kultury organizacyjnej organizacji,– opracowanie kodeksów postępowania, wdrażanie programów oceny etyki postępowania,– prowadzenie szkoleń podnoszących świadomość zasad etycznego postępowania i zagadnień związanych z przeciwdziałaniem nadużyciom gospodarczym,

  • prowadzenie przeglądów i analiz w celu wykrycie nadużyć,

  • identyfikację możliwości ograniczenia kosztów w organizacji lub znalezienia oszczędności.