Skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem informacji wymaga zidentyfikowania i oceny zagrożeń,  które mogą negatywnie wpłynąć na przetwarzane przez organizację informacje.  Standard ISO/IEC 27001 wymaga wdrożenia procesu zarządzania ryzykiem , który zapewni, że ryzyka będą regularnie identyfikowane i analizowane, a ich negatywne skutki lub prawdopodobieństwo wystąpienia systematycznie zmniejszane.

e-risk wspiera zarządzanie tym ryzykiem dzięki możliwości nadzorowaniawielkości zagrożenia oraz dokonywania oceny skuteczności stosowanych zabezpieczeń, czego wymaga norma ISO/IEC 27001. Możliwość generowania zestawień i raportów ułatwia zarządzanie ryzykami, a jednocześnie umożliwia spełnienie wymagań standardu dotyczących utrzymywania zapisów  z procesu analizy ryzyka.

Dodatkowo prowadzenie analizy ryzyka w e-risk zapewnia powtarzalność i porównywalność danych w poszczególnych iteracjach analizy ryzyka, dzięki czemu z łatwością utrzymuje się zgodność z wymaganiami standardu.

Pobierz demo już dzisiaj

Demo oprogramowania

Więcej informacji można uzyskać pod telefonem 61 646 81 40

Poznaj pozostałe moduły.

Image ALT

Moduł ryzyko

Oferujemy unikalne sprawdzone rozwiązania w oparciu o ponad 250 projektów w zakresie ryzyka.

Image ALT

Moduł ankiety

Bez optymalnie działającej technologii, trudno wyobrazić sobie dzisiejsze zarządzanie organizacją.

Image ALT

Moduł Zdarzenia

Unikalna metodologia oraz własne narzędzia  wspomagające monitorowanie organizacji.

Image ALT

Moduł Raporty

System sprawnego komunikowania i dynamicznego informowania o zmianach i zagrożeniach w organizacji.