ISO 31000 to międzynarodowy standard zapewniający reguły i ogólne wskazówki wprowadzania zarządzania ryzykiem, dlatego może być wprowadzony w każdym publicznym, prywatnym lub wspólnotowym przedsiębiorstwie, stowarzyszeniu lub grupie. Norma ISO 31000 jest ogólnym, a nie specjalistycznym przewodnikiem dla konkretnego sektora. Organizacje różnych rodzajów i wielkości poddawane są  różnego rodzaju czynnikom i wpływom zewnętrznym, jak i wewnętrznym które stwarzają niepewność związaną z możliwością osiągania celów przez te organizacje. Efekt jakie ta niepewność wywiera na organizację nazywamy „ryzykiem”.

Wszelkie działania podejmowane przez organizację wiążą się z ryzykiem. Organizacje zarządzają ryzykiem poprzez jego identyfikację, analizę a następnie ocenę pod kątem postępowania z ryzykiem  w celu spełnienia kryteriów ryzyka. W trakcie tego procesu organizacje prowadzą komunikację i konsultacje z stronami zainteresowanymi, a także monitorują i przeglądają ryzyka oraz elementy sterowania które mogą wpływać na zmianę ryzyk, w celu zapewnienia iż nie jest potrzebne postępowanie z ryzykiem. Niniejszy Standard Międzynarodowy opisuje ten proces w sposób systematyczny i logiczny.

Niniejsza norma ustanawia pewne zasady których przestrzeganie jest niezbędne aby proces zarządzania ryzykiem był efektywny. Tym samym zaleca aby organizacje rozwijały, wdrażały a także ciągle doskonaliły strukturę której celem jest integracja procesu zarządzania ryzykiem z kierowaniem, strategią i planowaniem, zarządzaniem, procesem raportowania, politykami, wartościami i kulturą organizacyjną. Zarządzanie ryzykiem może być zastosowane do całej organizacji, na wielu jej obszarach i poziomach, w każdym czasie, jak również wobec szczególnych funkcji, projektów i działań.

Mimo faktu, iż praktyka związana z zarządzaniem ryzykiem była rozwijana wraz z upływem czasu w różnych sektorach tak aby spełniać różnorakie potrzeby, to jednak zaadoptowanie zgodnych procesów wewnątrz obszernej struktury zapewni że ryzyko zarządzane jest w sposób efektywny, skutecznie. Dzięki programowi e-risk zarządzanie – często ogromną – bazą ryzyk jest znacznie prostsze i uporządkowane. Wszystkie ryzyka znajdują się w jednym miejscu, a model zarządzania ryzykiem może być dowolnie konfigurowany.

e-risk umożliwia szybki przepływ i dostęp do informacji na temat zidentyfikowanych zagrożeń, co ułatwia monitorowanie najgroźniejszych ryzyk.

Wykorzystanie e-risk usprawnia złożony proces oceny i analizy ryzyka, wpływa na zmniejszenie kosztów zarządzania ryzykiem dzięki minimalizacji czasu potrzebnego na przeprowadzanie oceny, przygotowanie raportów, generowanie zestawień i analiz na temat danych bieżących, a także historycznych.

Pobierz demo już dzisiaj

Demo oprogramowania

Więcej informacji można uzyskać pod telefonem 61 646 81 40

Poznaj pozostałe moduły.

Image ALT

Moduł ryzyko

Oferujemy unikalne sprawdzone rozwiązania w oparciu o ponad 250 projektów w zakresie ryzyka.

Image ALT

Moduł ankiety

Bez optymalnie działającej technologii, trudno wyobrazić sobie dzisiejsze zarządzanie organizacją.

Image ALT

Moduł Zdarzenia

Unikalna metodologia oraz własne narzędzia  wspomagające monitorowanie organizacji.

Image ALT

Moduł Raporty

System sprawnego komunikowania i dynamicznego informowania o zmianach i zagrożeniach w organizacji.