Korupcja jest stale powszechnym zjawiskiem w życiu gospodarczym w Polsce jak i na całym Świecie. Bardzo często słyszy się zawieraniu umów handlowych czy też uzyskiwaniu zezwoleń w wyniku przekazywania łapówek, płatnej protekcji czy też korupcji gospodarczej.
Standard ISO 37001 wykorzystuje część istniejącej już normy BS 10500 i dostarcza nowe wytyczne w zakresie przeciwdziałania ryzyku korupcji.
Czym jest system antykorupcyjny ISO 37001?
To propozycja nowej normy odnoszącej się do zarządzania systemem antykorupcyjnym. ISO 37001 ma pomóc organizacji we wdrożeniu zarządzania antykorupcyjnego. Określa środki jakie organizacja powinna wdrożyć, aby zapobiec, wykryć i rozwiązać niezgodności związane z korupcją. Normę ISO 37001 analogicznie do innych norm z rodziny ISO może wdrożyć każda organizacja, od małych przez średnie i duże przedsiębiorstwa, sektora finansów publicznych oraz sektora prywatnego. Jest to elastyczne narzędzie, które można dostosować i spersonalizować w zależności od rozmiaru, struktury i charakteru danej organizacji.
Oprogramowanie e-risk, pozwala na zaimpelementowanie metodyki zarządzania ryzykiem korupcyjnym, przez co daje możliwość szybkiego przepływu i dostępu do informacji na temat zidentyfikowanych zagrożeń, co ułatwia monitorowanie najgroźniejszych ryzyk korypcyjnych.
Wykorzystanie oprogramowania e-risk usprawnia złożony proces oceny i analizy ryzyka korupcyjnego, wpływa na zmniejszenie kosztów zarządzania ryzykiem korupcyjnym, dzięki minimalizacji czasu potrzebnego na przeprowadzenie oceny, przygotowanie raportów, generowanie zestawień i analiz na temat danych bieżących, a także historycznych.
Bardzo często wdrożone mechanizmy kontroli ryzyka korupcyjnego nie są wystarczająco

Pobierz demo już dzisiaj

Demo oprogramowania

Więcej informacji można uzyskać pod telefonem 61 646 81 40

Poznaj pozostałe moduły.

Image ALT

Moduł ryzyko

Oferujemy unikalne sprawdzone rozwiązania w oparciu o ponad 250 projektów w zakresie ryzyka.

Image ALT

Moduł ankiety

Bez optymalnie działającej technologii, trudno wyobrazić sobie dzisiejsze zarządzanie organizacją.

Image ALT

Moduł Zdarzenia

Unikalna metodologia oraz własne narzędzia  wspomagające monitorowanie organizacji.

Image ALT

Moduł Raporty

System sprawnego komunikowania i dynamicznego informowania o zmianach i zagrożeniach w organizacji.