Ryzyko jest wpisane w działalność każdej organizacji. Bardzo ważne jest, by go nie lekceważyć i odpowiednio nim zarządzać, aby zapobiegać negatywnym zdarzeniom, które mogłyby spowodować niekorzystne dla organizacji zmiany.

Zarządzanie ryzykiem jest odpowiedzialnością kierownictwa i integralną częścią normalnego funkcjonowania organizacji. Pomaga decydentom dokonywać wyborów w oparciu o konkretne informacje. Zarządzanie ryzykami strategicznymi, operacyjnymi i finansowymi znacznie ułatwia dobrze dobrane narzędzie, które ułatwia kontrolę nad całością procesu.

Dzięki programowi e-risk zarządzanie – często ogromną – bazą ryzyk jest znacznie prostsze i uporządkowane. Wszystkie ryzyka znajdują się w jednym miejscu, a model zarządzania ryzykiem może być dowolnie konfigurowany.

e-risk umożliwia szybki przepływ i dostęp do informacji na temat zidentyfikowanych zagrożeń, co ułatwia monitorowanie najgroźniejszych ryzyk. Wykorzystanie e-risk usprawnia złożony proces oceny i analizy ryzyka, wpływa na zmniejszenie kosztów zarządzania ryzykiem dzięki minimalizacji czasu potrzebnego na przeprowadzanie oceny, przygotowanie raportów, generowanie zestawień i analiz na temat danych bieżących, a także historycznych.

e-risk wspiera też zarządzanie ryzykiem w ramach wielu standardów, w tym COSO II (zintegrowane zarządzanie ryzykiem) czy PN-ISO 31000:2012, M_o_r i inne przyjęte praktyki w zakresie zarządzania ryzykiem.

Pobierz demo już dzisiaj

Demo oprogramowania

Więcej informacji można uzyskać pod telefonem 61 646 81 40

Poznaj pozostałe moduły.

Image ALT

Moduł ryzyko

Oferujemy unikalne sprawdzone rozwiązania w oparciu o ponad 250 projektów w zakresie ryzyka.

Image ALT

Moduł ankiety

Bez optymalnie działającej technologii, trudno wyobrazić sobie dzisiejsze zarządzanie organizacją.

Image ALT

Moduł Zdarzenia

Unikalna metodologia oraz własne narzędzia  wspomagające monitorowanie organizacji.

Image ALT

Moduł Raporty

System sprawnego komunikowania i dynamicznego informowania o zmianach i zagrożeniach w organizacji.