Umożliwia wdrożenie systemowego zarządzania ankietami

Moduł ankieta to zintegrowane rozwiązanie zapewniające w stały sposób pozyskanie danych w ramach oceny funkcjonowania organizacji z wykorzystaniem badań ankietowych. Moduł zapewnia jedno, wspólne środowisko, dostępu do repozytorium prowadzonych badań, pytań i analiz. Istotnym aspektem tego modułu jest możliwość powiązania wyników z badania z modułem ryzyka.

Moduł z wykorzystaniem dostępnych funkcjonalności pozwala m.in na:

  • zaprojektowanie dowolnego zestawu pytań otwartych i/lub zamkniętych

  • zaprojektowanie badania z możliwością ustalenia daty i cykliczności badania,

  • powiązanie użytego w badaniu  pytania z dowolnym formularzem zaprojektowanym w module ryzyko,

  • powiązanie i uwarunkowanie oceny oraz akceptacji szacowania wyników w module ryzyko z uzyskanymi  przez użytkowników odpowiedziami w badaniu,

  • prezentacja w module ryzyko pod wybranym elementem wyników przeprowadzonego badania,

  • informowanie użytkowników o konieczności uczestnictwa w badaniu,

  • dostęp do archiwalnych badań,

  • przeprowadzenie analizy wyników badania z wykorzystaniem generatora raportów.

Pobierz demo już dzisiaj

Demo oprogramowania

Więcej informacji można uzyskać pod telefonem 61 646 81 40

Poznaj pozostałe moduły.

Image ALT

Moduł ryzyko

Oferujemy unikalne sprawdzone rozwiązania w oparciu o ponad 250 projektów w zakresie ryzyka.

Image ALT

Moduł ankiety

Bez optymalnie działającej technologii, trudno wyobrazić sobie dzisiejsze zarządzanie organizacją.

Image ALT

Moduł Zdarzenia

Unikalna metodologia oraz własne narzędzia  wspomagające monitorowanie organizacji.

Image ALT

Moduł Raporty

System sprawnego komunikowania i dynamicznego informowania o zmianach i zagrożeniach w organizacji.