Umożliwia wdrożenie systemowego zarządzania ankietami

Moduł ankieta to zintegrowane rozwiązanie zapewniające w stały sposób pozyskanie danych w ramach oceny funkcjonowania organizacji z wykorzystaniem badań ankietowych. Moduł zapewnia jedno, wspólne środowisko, dostępu do repozytorium prowadzonych badań, pytań i analiz. Istotnym aspektem tego modułu jest możliwość powiązania wyników z badania z modułem ryzyka.

Moduł z wykorzystaniem dostępnych funkcjonalności pozwala m.in na:

  • zaprojektowanie dowolnego zestawu pytań otwartych i/lub zamkniętych

  • zaprojektowanie badania z możliwością ustalenia daty i cykliczności badania,

  • powiązanie użytego w badaniu  pytania z dowolnym formularzem zaprojektowanym w module ryzyko,

  • powiązanie i uwarunkowanie oceny oraz akceptacji szacowania wyników w module ryzyko z uzyskanymi  przez użytkowników odpowiedziami w badaniu,

  • prezentacja w module ryzyko pod wybranym elementem wyników przeprowadzonego badania,

  • informowanie użytkowników o konieczności uczestnictwa w badaniu,

  • dostęp do archiwalnych badań,

  • przeprowadzenie analizy wyników badania z wykorzystaniem generatora raportów.

Pobierz demo już dzisiaj

Demo oprogramowania

Więcej informacji można uzyskać pod telefonem 61 646 81 40

Poznaj pozostałe moduły.

Image ALT

Moduł ryzyko

Oferujemy unikalne sprawdzone rozwiązania w oparciu o ponad 250 projektów w zakresie ryzyka.

Image ALT

Moduł Zdarzenia

Unikalna metodologia oraz własne narzędzia  wspomagające monitorowanie organizacji.

Image ALT

Moduł Raporty

System sprawnego komunikowania i dynamicznego informowania o zmianach i zagrożeniach w organizacji.