Automatycznie pobiera dane z bazy danych i publikuje je użytkownikowi

Moduł zdarzenia operacyjne to zintegrowane rozwiązanie zapewniające w stały sposób pozyskiwanie danych o incydentach w ramach procesu zarządzania ryzykiem operacyjnym Zdarzenia operacyjne zapewnia jedno, wspólne dla wszystkich użytkowników środowisko dostępu do repozytorium o incydentach w organizacji. Jednym z warunków zapewnienia adekwatnej, skutecznej i efektywnej oceny ryzyka  jest monitorowanie zdarzeń operacyjnych. Moduł zdarzenia operacyjne pozwala rejestrować każde zdarzenie, które jest materializacją ryzyka operacyjnego. Moduł zakłada, że zdarzenie wystąpiło w określonym czasie i pociągnęło za sobą określone konsekwencje finansowe.

Moduł z wykorzystaniem dostępnych funkcjonalności pozwala m.in na:

  • zaprojektowanie formularza(y) wykorzystywanych w zdarzeniach operacyjnych

  • zaprojektowanie obiegu zdarzenia operacyjnego

  • określenie uprawnień i odpowiedzialności w obiegu zdarzenia operacyjnego,

  • zgłaszanie zdarzenia, akceptację/odrzucenie zgłoszenia

  • podgląd statusu zgłoszonego zdarzenia,

  • powiązanie zgłoszonego zdarzenia  z dowolnym formularzem zaprojektowanym w module ryzyko,

  • prezentacja w module ryzyko pod wybranym elementem listy zdarzeń.

[/vc_column]
[/vc_column]

Pobierz demo już dzisiaj

Demo oprogramowania

Więcej informacji można uzyskać pod telefonem 61 646 81 40

Poznaj pozostałe moduły.

Image ALT

Moduł ryzyko

Oferujemy unikalne sprawdzone rozwiązania w oparciu o ponad 250 projektów w zakresie ryzyka.

Image ALT

Moduł ankiety

Bez optymalnie działającej technologii, trudno wyobrazić sobie dzisiejsze zarządzanie organizacją.

Image ALT

Moduł Raporty

System sprawnego komunikowania i dynamicznego informowania o zmianach i zagrożeniach w organizacji.