Automatycznie pobiera dane z bazy danych i publikuje je użytkownikowi

Moduł zdarzenia operacyjne to zintegrowane rozwiązanie zapewniające w stały sposób pozyskiwanie danych o incydentach w ramach procesu zarządzania ryzykiem operacyjnym Zdarzenia operacyjne zapewnia jedno, wspólne dla wszystkich użytkowników środowisko dostępu do repozytorium o incydentach w organizacji. Jednym z warunków zapewnienia adekwatnej, skutecznej i efektywnej oceny ryzyka  jest monitorowanie zdarzeń operacyjnych. Moduł zdarzenia operacyjne pozwala rejestrować każde zdarzenie, które jest materializacją ryzyka operacyjnego. Moduł zakłada, że zdarzenie wystąpiło w określonym czasie i pociągnęło za sobą określone konsekwencje finansowe.

Moduł z wykorzystaniem dostępnych funkcjonalności pozwala m.in na:

  • zaprojektowanie formularza(y) wykorzystywanych w zdarzeniach operacyjnych

  • zaprojektowanie obiegu zdarzenia operacyjnego

  • określenie uprawnień i odpowiedzialności w obiegu zdarzenia operacyjnego,

  • zgłaszanie zdarzenia, akceptację/odrzucenie zgłoszenia

  • podgląd statusu zgłoszonego zdarzenia,

  • powiązanie zgłoszonego zdarzenia  z dowolnym formularzem zaprojektowanym w module ryzyko,

  • prezentacja w module ryzyko pod wybranym elementem listy zdarzeń.

Pobierz demo już dzisiaj

Demo oprogramowania

Więcej informacji można uzyskać pod telefonem 61 646 81 40

Poznaj pozostałe moduły.

Image ALT

Moduł ryzyko

Oferujemy unikalne sprawdzone rozwiązania w oparciu o ponad 250 projektów w zakresie ryzyka.

Image ALT

Moduł ankiety

Bez optymalnie działającej technologii, trudno wyobrazić sobie dzisiejsze zarządzanie organizacją.

Image ALT

Moduł Zdarzenia

Unikalna metodologia oraz własne narzędzia  wspomagające monitorowanie organizacji.

Image ALT

Moduł Raporty

System sprawnego komunikowania i dynamicznego informowania o zmianach i zagrożeniach w organizacji.