Wdrożenie narzędzia informatycznego e-risk wspierającego proces zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej

Data projektu: 2012

Wyzwanie:

Opracowanie innowacyjnego modelu zarządzania ryzykiem w ramach grupy kapitałowej, który miał się stać podstawą analizy ryzyka strategicznego.

Co zrobiono:

Opracowano rozwiązania z zakresu modelu zarządzania ryzykiem opartego o najpopularniejszy model w tym zakresie COSO II. Wszystkie prace projektowe od samego początku realizowano z wykorzystaniem platformy e-risk. Narzędzie stało się podstawą do opracowania rozproszonego modelu zarządzania ryzykiem strategicznym wspierającego rozwój mechanizmów zarządzania ryzykiem i środków kontroli.

W oparciu o przyjętą koncepcję zaprojektowano i przeprowadzono konfigurację oprogramowania e-risk i wdrożono mechanizmy mające na celu precyzyjną ocenę ryzyk. W ramach projektu pogłębiono analizę dotyczącą wyceny ryzyk i ich zabezpieczeń.

Korzyści:

Innowacyjny i zautomatyzowany model zarządzania ryzykiem strategicznym w ramach Grupy Kapitałowej spółki notowanej na GPW w postaci platformy narzędziowej e-risk zawierający m.in. biblioteki ryzyk, zbiór rekomendacji oraz wytycznych dla planów postępowania (optymalizacji) ryzyk. Możliwość zastosowania różnych planów postępowania z ryzykiem w zależności od wycen.

Zastosowane narzędzia i modele:

  • Analiza ekspercka

  • COSO II

  • e-risk

  • audyty

  • ankiety

  • doradztwo

Wybrane projekty