Zaimplementowanie rozwiązania Minitestwa Sportu i Turystyki z zakresu zarządzania ryzykiem w oprogramowaniu e-risk

Data projektu: 2011

Wyzwanie:

Badanie rozwiązania Ministerstwa z zakresu zarządzania ryzykiem w celu optymalnego jego skonfigurowania w narzędziu e-risk . Właściwe zaangażowanie kierownictwa w poszczególne etapy procesu zarządzania ryzykiem z użyciem oprogramowania e-risk.

Co zrobiono:

Przygotowano wymagania potrzebne do skonfigurowania e-risk w oparciu o zasady zarządzania ryzykiem w MSiT oraz w oparciu o aktualną strukturę organizacyjną Ministerstwa.

Konfiguracja formularzy i logiki wymiany informacji związanych z ryzykiem umożliwiła kierownictwu komórek organizacyjnych Ministerstwa aktywne uczestnictwo w poszczególnych etapach procesu. Dostęp do informacji o ryzyku online znacznie przyspieszył komunikację w ramach procesu. Praca z narzędziem e-risk pozwoliła na szybkie i wiarygodne opracowanie informacji zarządczej z zakresu ryzyka.

Przeprowadzone szkolenia z e-risk były przeprowadzone w grupie dla administratorów oraz użytkowników. Na koniec wdrożenia opracowano instrukcje dla grup użytkowników e-risk, które były znacznym wsparciem dla każdego z użytkowników przy pierwszej iteracji procesu z użyciem oprogramowania.

Korzyści:

Zaimplementowane do oprogramowania e-risk rozwiązania pozwoliły na skrócenie czasu oceny ryzyka przez właścicieli ryzyka. Optymalna konfiguracja uprawnień pozwoliła na właściwe udostępnienie informacji o ryzyku właścicielom w wymaganym dla nich zakresie.

Analizę i raportowanie ryzyka można było przeprowadzić zaraz po wykonaniu ostatniej oceny ryzyka, co znacznie usprawniło wykonanie ostatnich czynności zamykających proces. Odpowiedni nadzór merytoryczny konsultantów nad konfiguracją e-risk umożliwił skuteczną informatyzację zarządzania ryzykiem w Ministerstwie.

Zastosowane narzędzia i modele:

  • Ustawa o finansach publicznych

  • COSO II

  • ISO 31000

  • e-risk

Wybrane projekty