Opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) wg normy PN-ISO/IEC 27001:2007 z wykorzystaniem oprogramowania e-risk

Data projektu: 2013

Wyzwanie:

Głównym celem realizacji projektu było zapenienie bezpieczeństwa informacji w działalności operacyjnej oraz przygotowanie Totalizatora Sportowego, aby był gotowy do przeprowadzenia certyfikacji z normy PN-ISO/IEC 27001.

Co zrobiono:

 • przeprowadzono audyt wstępny z bezpieczeństwa informacji w organizacji,

 • przeszkolono wybraną grupę pracowników w zakresie normy ISO/IEC 27001,

 • dostarczono i przeszkolono w obsłudze i administracji wskazanych przez Klienta pracowników z oprogramowania e-risk,

 • sklasyfikowano aktywa i grupy informacji oraz przeprowadzono szacowanie ryzyka bezpieczeństwa informacji wraz z planem postępowania z ryzykiem nieakceptowalnym,

 • opracowano dokumentację SZBI,

 • przeprowadzono szkolenia e-learningowe dla wszystkich pracowników Klienta z dokumentacji SZBI,

 • przeprowadzono szkolenie w postaci warsztatów dla audytorów wewnętrznych SZBI,

 • asystowano przy audytach wewnętrznych bezpieczeństwa informacji u Klienta oraz wykonano okresowy przegląd SZBI.

Korzyści:

 • dokumentacja SZBI wg normy ISO/IEC 27001

 • oprogramowanie wspomagające zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji wraz z przeszkolonymi odpowiednio pracownikami,

 • rekomendacje dotyczące bezpieczeństwa informacji,

 • gotowość do certyfikacji z normy ISO/IEC 27001.

Zastosowane narzędzia i modele:

 • ISO/IEC 27001

 • ISO/IEC 27002 (PN-ISO/IEC 17799)

 • PN-ISO 19011v

 • ISO 22301

 • Ustawa o ochronie danych osobowych

 • e-risk

 • e-learning (moodle)

 • własna metodologia szacowania ryzyka BI.

Wybrane projekty