Wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem i kontroli zarządczej w oparciu o wymagania ustawy o finansach publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego

Data projektu: 2011

Wyzwanie:

Głównym celem realizowanego projektu było zoptymalizowanie funkcjonującego w Urzędzie systemu kontroli zarządczej, a także wdrożenie skutecznego i efektywnego zarządzania ryzykiem. Jako jeden z kluczowych elementów realizowanego projektu przyjęto zbudowanie kompetencji kadry Urzędu w zakresie budowy, utrzymywania i doskonalenia kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.

Co zrobiliśmy:

W ramach projektu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego znalazło się:

 • opracowanie diagnozy stanu zarządzania urzędem przygotowującej budowę systemu zarządzania ryzykiem, dla której podstawą były przeprowadzone audyty wewnętrzne zarządzania ryzykiem i kontroli zarządczej,

 • przeprowadzenie szkoleń „Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem wg COSO II – Zintegrowane zarządzanie” dla kadry zarządzającej urzędem,

 • przeprowadzenie warsztatów dla zespołu wdrażającego zarządzanie ryzykiem wg COSO II, obejmujących między innymi identyfikację i analizę ryzyka oraz zbudowanie rejestru ryzyk,

 • przeprowadzenie warsztatów dla kadry kierowniczej urzędu przygotowujących wdrożenie kontroli zarządczej z elementami zarządzania ryzykiem,

 • przeprowadzenie warsztatów dla pozostałych pracowników urzędu przygotowujących wdrożenie kontroli zarządczej z elementami zarządzania ryzykiem,

 • opracowanie zasad procedur kontroli zarządczej w Urzędzie w formie raportu – doradztwo w zakresie budowy dokumentacji systemu.

W trakcie warsztatów z zakresu identyfikacji i analizy ryzyka, wszystkie dane gromadzone były w dedykowanym do zarządzania narzędziu Risk Manager (obecnie e-risk).

Korzyści:

Wszystkie realizowane prace zostały ukierunkowane z jednej strony na właściwe zdiagnozowanie stosowanych w zakresie kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem rozwiązań i zaproponowanie usprawnień zapewniających zgodność ze standardami Ministra Finansów, z drugiej zaś na merytoryczne przygotowanie kadry zarządzającej do wykonywania zadań wprowadzonych przez ustawę o finansach publicznych w zakresie sprawnego i efektywnego realizowania celów kontroli zarządczej.

Dzięki zastosowaniu oprogramowania na bieżąco budowano rejestr ryzyka dla Urzędu. Zbudowanie bazy wiedzy na temat ryzyk było jednym z kluczowych elementów realizowanego projektu i wdrażanego procesu zarządzania ryzykiem – w późniejszym czasie pozwoliło natomiast na doskonalenie rejestru, usprawniło ocenę i analizę danych.

Zastosowane narzędzia i modele:

 • wywiady

 • przegląd dokumentacji

 • moderowane warsztaty

 • burza mózgów

 • ankiety

 • ekspercka

 • doradztwo

 • COSO II

 • ISO 31000

 • (e-risk)

Wybrane projekty