Wdrożenie normy ISO 31000

Zakres usługi   Zakres usług oferowanych przez SDPK w zakresie zarządzania ryzykiem umożliwia organizacjom praktyczne wdrożenie ryzyka operacyjnego lub ram do opracowania mechanizmów zarządczych opartych na analizie wpływu, oczekiwań oraz scenariuszy działań. Projekty realizowane są w sposób szybki, kompleksowy i w pełni profesjonalny. Zespół projektowy składa się z konsultantów z doświadczeniem w zakresie COSO II, ISO…